Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností

Milana Farníková, se sídlem 68201 Vyškov - Nosálovice, Nosálovská 142/32

a pobočkou OD Kojál 3/4, 682 01 Vyškov,

IČ: 72336943, DIČ: CZ6755281467 (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající")

, která je provozovatelem internetového obchodu https://www.knihyskola.cz/ a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“).

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3 Odstoupení od smlouvy

Vyberete-li nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. U některých výrobků / převážně knih, učebnic / si prodávající vyhrazuje právo z důvodu ochrany autorských práv, danou knihu prodat bez možnosti ji vrátit zpět. Vrácena bude plná cena zboží bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.

1.4 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem.

1.5 Platební podmínky

Dobírka - za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
Zálohová faktura - platba za zboží předem na základě zaslané zálohové faktury. Zboží bude zasláno po úhradě zálohové faktury.

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.


2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Poškozené zboží

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, či přepravní služby, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro vás opětovně vyexpedovat.

2.2 Chybně dodané zboží

Pokud žádáte dodání chybějící části zboží, (např. součástí knihy je CD, avšak zde CD chybí), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně našemu pracovníkovi a chybějící doplněk vám zdarma obratem dopošleme. Ve vaší reklamaci vždy opět uveďte číslo faktury a stručný popis vady.
V případě chybné expedice (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná), zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naší adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.
Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které jste uhradili při řešení reklamace, zašlete prosím zpět zboží na adresu skladu společnosti Knihy&Škola, a to na dobírku. Je přitom nutné vyplnit dobírkovou složenku, částka dobírky se musí přesně shodovat s výší poštovného Vámi uhrazeného za zásilku a uvedeného na štítku balíku. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany Knihy&Škola refundována.

2.3 Výměna a vrácení zboží

Pokud žádáte úplnou výměnu zboží, či navrácení peněz, je třeba vadnou knihu doporučeně zaslat zpět na naši. Ke knize (knihám) přiložte kopii faktury a stručný popis vady s Vaším požadavkem (vrácení peněz, výměna zboží). Žádáte-li vrácení peněz, uveďte případně číslo vašeho účtu, kam mají být peníze vráceny. V případě chybné expedice (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná), zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naší adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.
Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které jste uhradili při řešení reklamace, zašlete prosím zpět zboží na adresu skladu společnosti Knihy&Škola, a to na dobírku. Je přitom nutné vyplnit dobírkovou složenku, částka dobírky se musí přesně shodovat s výší poštovného Vámi uhrazeného za zásilku a uvedeného na štítku balíku. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany Knihy&Škola refundována.
Objednané zboží z eshopu je potvrzeno odesláním a tímto se stává závaznou objednávkou.
Stornovat jí lze do 24 hodin od odeslání. V jiném případě odstoupení si internetový obchod domáhá náhradu poštovného a 12% z částky objednávky.
Storno objednávek může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě www.knihyskola.cz ,tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

  • e-mailem: info@knihyskola.cz,
  • telefonicky: 603 293 447 (Po-Pá 9:00-17:00),
  • písemně poštou na adrese: Knihy&Škola - pobočka Vyškov, OD Kojál Nádražní 2/1, 682 01 Vyškov
  • Kontaktní adresa pro vrácení zásilek: Knihy&Škola, - pobočka Vyškov, OD Kojál Nádražní 2/1, 682 01 Vyškov


POZOR!
Prodávající upozorňuje, že může dojít ke změně ceny Dochází k tomu z důvodu nového vydání nebo dotisku. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny dodávaného zboží v závislosti na změně kurzů cizích měn.
Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb. v platném znění upozorňujeme, že ceny mají charakter obecné informace. Nabídka platí po dobu platnosti nabídky nebo do vyprodání zásob, technické změny, popř. omyly vyhrazeny.

3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje nám svěřené jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@knihyskola.cz a Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny, v případě dalšího nákupů budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Produkt přidán do seznamu přání
Produkt přidán k porovnání.