Účetnictví

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Finanční gramotnost - učebnice žáka 2. vydání

ISBN 978-80-7402-150-3 EAN 9788074021503

Více informací

177,00 Kč

177,00 Kč za ks

Skladem

Více informací

2. vydání populární učebnice finanční gramotnosti. Doložka MŠMT v jednání.
Učebnice finanční gramotnosti. Zabývá se základními principy financí, funkcí peněz, druhy plateb, hospodařením domácnosti, bankami, finančními produkty apod. Publikace je celobarevná, plná cvičení, her, příkladů, názorných ukázek a obrázků.

Titul vychází z RVP Základního vzdělávání. Problematika financí je přímou součástí vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Člověk a svět práce.

16 školní učebnice a školní potřeby