Procvičení pro předškoláka

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Hrajeme si ve školce

Počet stran: 168, vazba: brožovaná

Více informací

349,00 Kč

349,00 Kč za ks

Více informací

Knihu tvoří soubor říkadel, lidových i původních, autorských pohádek, hádanek, doplňovaček, dramatizací, písniček, her a úkolů rozvíjejících u dětí dovednosti v oblasti řečové, pohybové, výtvarné, muzikální, motorické a rozumové. Autoři seřadili aktivity v souladu s během kalendářního roku (vyváženě po jednotlivých měsících), tematicky se zaměřovali na jevy blízké dětskému světu, zejména z živočišné a rostlinné říše. Publikaci provází CD s nahrávkami písniček, s nimiž se v knížce pracuje. Knížku ocení především učitelé a učitelky v MŠ a ostatní pedagogové a vychovatelé dětí předškolního a mladšího školního věku.

30 školní učebnice a školní potřeby