Odborné školy

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Sbírka úloh z technické mechaniky

Pro SOŠ a SOU Řešené i neřešené úlohy ze všech tematických celků učebnic Technická mechanika I a II.

299,00 Kč

299,00 Kč za ks

30 školní učebnice a školní potřeby