Odborné školy

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Pozemní stavitelství v kresbách pro 1. až 4.r. SPŠ stavebních

112 stránek, 483 obrázků, 1. vydání (2006), ISBN 80-86817-16-4

Více informací

220,00 Kč

220,00 Kč za ks

Více informací

Učebnice obsahuje základní informace o pozemním stavitelství. Její převážnou náplní jsou ukázky stavebně konstrukčních variant řešení budov a jejich částí, což tvoří asi 70% náplně výuky pozemního stavitelství na SPŠ stavebních. Učebnice nezahrnuje montované stavby, poruchy, rekonstrukce a adaptace budov, typologii bytových a občanských staveb, technická zařízení budov a další menší oddíly.
Publikace je doplňkovou učební příručkou pro studenty 1. až 4. ročníku stavebních průmyslovek. Forma kreslených obrázků se stručným výkladem zaměřeným na zodpovězení otázek co, proč a jak objasňuje srozumitelným způsobem problematiku pozemního stavitelství i pro širší veřejnost.

30 školní učebnice a školní potřeby