Matematika

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Met. průvodce ke Geometrii pro 5. ročník

5-25

79,00 Kč

79,00 Kč za ks

Více informací

Metodický průvodce obsahuje návrh ročního plánu, klíčové kompetence, očekávané výstupy a vysvětlivky ke zkratkám očekávaných výstupů ke Geometrii pro 5. ročník. Dále jsou do něj zařazeny metodické poznámky ke každé straně, výsledky cvičení a odkazy na příslušná výuková videa.

30 školní učebnice a školní potřeby