Jazyková škola

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Česko - latinský slovník

699,00 Kč

699,00 Kč za ks

Skladem

Více informací

Nové, upravené vydání Česko-latinského slovníku přináší 65 000 českých slov a slovních spojení a přes 1 600 latinských ekvivalentů ze všech období, včetně doby současné. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejdůležitější termíny společenskovědní, přírodovědné, lékařské i farmaceutické, dále výrazy z oblasti zemědělství a průmyslu, vojenství, sportu a výpočetní techniky a v určitém výběru i sentence, přísloví a pořekadla.

30 školní učebnice a školní potřeby