Hotelnictví

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Makroekonomie a hospodářská politika státu pro střední a vyšší hotelové školy

Stránky 176 Formát A5 Vydání 1. vydání

Více informací

184,00 Kč

184,00 Kč za ks

Více informací

Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky. Učí studenty posuzovat dopady inflace a nezaměstnanosti a hodnotit výkonnost ekonomiky. Řeší také vztahy se zahraničím, globalizační procesy a činnost nadnárodních institucí.

2 školní učebnice a školní potřeby