Český jazyk

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Jak psát správně čárky

Stránky 88 Formát A5 Vydání 1. vydání

Více informací

84,00 Kč

84,00 Kč za ks

Více informací

V jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR tvoří dotazy na psaní čárek podstatnou část požadovaných informací. I tento fakt dokládá užitečnost příručky, která seznamuje zájemce z řad žáků i veřejnosti s pravidly, jimiž se psaní čárek řídí. K rychlému pochopení jednotlivých pravidel pomáhá i to, že každé z nich je v příručce doloženo řadou konkrétních příkladů a značným množstvím cvičení s klíčem.

30 školní učebnice a školní potřeby