Angličtina

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Grammar Practice 2 - cvičebnice anglické gramatiky pro mírně až středně pokročilé

ISBN 80-86285-49-9 ISBN 80-86285-49-9

Více informací

129,00 Kč

129,00 Kč za ks

Více informací

Výborný pomocník na precvičenie gramatiky. Žiakom, študentom a učiteľom poskytuje bohatý zdroj doplňovacích cvičení usporiadaných do 65 gramatických celkov so zameraním na problémové oblasti. Výhodou je, že použité slovíčka, frázy a vety vychádzajú zo živého hovorového jazyka, a tak súčasne podporujú rozvoj komunikácie, slovnej zásoby a frazeológie. Riešenia cvičení tvoria samostatnú prílohu každého dielu. Publikácia je určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl i samoukom.

30 školní učebnice a školní potřeby