Angličtina

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Angličtina pro jazykové školy 2 - učebnice (nové vydání s klíčem)

Stránky 392 Formát A5 Vydání 1. vydání

Více informací

379,00 Kč

379,00 Kč za ks

Více informací

Učebnice je určena mírně pokročilým a svou koncepcí je vhodná i pro samouky. Velký důraz autoři kladou na rovnoměrné rozvíjení všech jazykových dovedností, na slovní zásobu, mluvnici i fonetiku, ale také na opakování probírané látky. Z původního vydání je ponechán srozumitelný výklad mluvnice na české bázi a rodina Prokopova, která se stala symbolem úspěšné a stále žádané učebnice. Nové jsou ilustrace, grafická úprava, texty a dialogy jsou aktualizovány. Učebnice obsahuje poslechová cvičení a jejich přepis. Klíč se stal součástí učebnice.

30 školní učebnice a školní potřeby