Angličtina

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Angličtina pro jazykové školy 4 - učebnice (původní vydání)

Stránky 360 Formát A5 Vydání 2. vydání

Více informací

179,00 Kč

179,00 Kč za ks

Více informací

Čtyřdílná řada učebnic anglického jazyka je vhodná pro všechny střední školy, pro jazykové školy, pro jazykové kurzy i pro samostudium. Velký důraz autoři kladou na rovnoměrné rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení i psaní), na rozvíjení slovní zásoby, mluvnice i fonetiky, ale také na opakování probírané látky. Slovní zásoba je vybrána záměrně tak, aby si uživatelé učebnice osvojili fráze potřebné v běžných životních situacích. Řada je oblíbená hlavně pro metodicky velmi dobře zpracovaný výklad gramatiky.

30 školní učebnice a školní potřeby