1.stupeň

Nakladatelé

Doprava školních učebnic a školních potřeb

Cvičení pro rozvoj řeči

EAN:9788026211563

Více informací

197,00 Kč

197,00 Kč za ks

Skladem

Více informací

Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného terapeutického postupu. Rodiče i vychovatelé mohou knihu využít také při nápravě těžších poruch řeči, které lze zachytit již v batolecím věku dítěte, a při práci s dětmi s poruchami sluchu. Autorky kladou důraz na to, aby se cvičení mohla přirozeně začlenit do každodenních činností a her dítěte.

30 školní učebnice a školní potřeby